Mobilnost in promet

Prevažanje tovora in izredni prevoz

S pravilno namestitvijo in pritrditvijo tovora preprečimo poškodbe ljudi, vozil in premoženja oziroma zastoje v prometu zaradi razsutega ali padlega tovora.

Prevoz tovora

Tovor, ki ni ustrezno nameščen in pritrjen, se lahko razsuje ali pade z vozila, ogrozi stabilnost tovornjaka, včasih ga celo prevrne, in povzroči prometno nesrečo. Skoraj 25 % nesreč s tovornjaki se zgodi zaradi neustrezno zavarovanega tovora. Predpisi glede tega se v EU razlikujejo od države do države in prevozniki, ki vozijo skozi več držav, pogosto ne poznajo njihovih varnostnih zahtev.

Evropska komisija je zato pripravila smernice za prevažanje tovora.

Izredni prevoz

V Evropski uniji vladajo omejitve glede največje dovoljene mase in velikosti tovora v cestnem prometu. Pri prevozu tovorov, ki presegajo te omejitve, takoimenovanih izrednih prevozih, je potrebno posebno dovoljenje regionalnih ali nacionalnih organov. Postopek za pridobitev tega dovoljenja (v zvezi z spremstvom vozila, časom prevoza, hitrostjo vožnje itd.) je v različnih državah različen, kar prevoznikom otežuje stvari.

Evropska komisija je zato pripravila smernice za izredni prevoz .

V Evropski uniji velja tudi evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti.