Mobilitate și transporturi

Fixarea încărcăturii şi transporturile speciale

Fixarea încărcăturii în mod corespunzător permite prevenirea accidentelor, evită deteriorarea vehiculelor şi a carosabilului, precum şi eventualele aglomerări în trafic cauzate de pierderea mărfurilor.

Fixarea încărcăturii

Fixarea necorespunzătoare a încărcăturii poate duce la pierderea mărfurilor, poate afecta echilibrul vehiculului şi, uneori, poate cauza răsturnarea acestuia, provocând accidente (în jur de 25% din accidentele provocate de camioane). Deoarece ţările UE au reguli diferite în acest domeniu, transportatorilor le este greu să ştie care sunt cerinţele minime pentru un traseu care include mai multe ţări.

Prin urmare, UE a elaborat o serie de orientări privind fixarea încărcăturii.

Transporturi speciale

Legislaţia UE conţine prevederi privind greutăţile şi dimensiunile maxime autorizate în trafic. Pentru a transporta încărcături care depăşesc limitele (denumite „transporturi speciale”) este nevoie de autorizări speciale din partea autorităţilor regionale sau naţionale. Procedurile şi regulile în vigoare pentru obţinerea acestei autorizaţii diferă de la o ţară la alta (ex. escortarea vehiculelor, intervale orare, viteză autorizată etc.), companiile de transport întâmpinând dificultăţi în acest sens.

Prin urmare, UE a elaborat o serie de orientări privind transporturile speciale .

Consultaţi acordul european privind transportul rutier de mărfuri periculoase