Mobilność i transport

Zabezpieczanie towarów i nietypowe ładunki

Prawidłowe zamocowanie ładunków podczas ich transportu chroni przed uszkodzeniem pojazdu i doznaniem obrażeń przez pasażerów lub innych użytkowników drogi, a także eliminuje zatory występujące w przypadku utraty ładunku.

Zabezpieczenie ładunku

Ładunek, który nie został prawidłowo zabezpieczony, może wypaść, wpłynąć na stabilność pojazdu, a niekiedy nawet ulec przewróceniu i uderzyć inne pojazdy. Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku uznane jest za przyczynę do 25% wypadków samochodów ciężarowych. Różnorodność przepisów w krajach UE jest utrudnieniem dla przewoźników, którzy nie zdają sobie sprawy z minimalnych wymagań podczas poruszania się po wielu krajach.

Dlatego też, UE ustaliła wytyczne dotyczące zabezpieczania ładunków.

Nietypowe ładunki

Istnieją przepisy UE dotyczące dozwolonych ciężarów oraz wymiarów w transporcie drogowym. Jeżeli ładunki przekraczają dozwolone ograniczenia (tzw. „ładunki nietypowe”), wówczas konieczna jest dokumentacja wyłączenia z przepisów lub zezwolenie od władz regionalnych lub krajowych. Od przewoźników międzynarodowych wymagane jest spełnienie rozmaitych przepisów oraz procedur, by uzyskać takie zezwolenie, na przykład konieczność eskortowania pojazdu, określone godziny przejazdu, ograniczenia prędkości, itp.

Dlatego też, UE ustaliła wytyczne dotyczące nietypowych ładunków.

Dodatkowe wydane przez UE porozumienie wyznaczyło wymagania w zakresie przechowywania oraz zabezpieczania niebezpiecznych towarów