Mobilność i transport

Zabezpieczanie towarów i nietypowe ładunki

Prawidłowo zamocowany ładunek nie spowoduje obrażeń u ludzi ani uszkodzeń pojazdu czy towaru. Nie wypadnie też, powodując korki.


Zabezpieczenie ładunku


Ładunek, który nie został prawidłowo zabezpieczony, może wypaść, naruszyć stabilność pojazdu, a niekiedy nawet stać się przyczyną wywrócenia się samochodu i kolizji z innymi pojazdami. Prawie 25 proc. wypadków ciężarówek wynika z niewłaściwego zabezpieczenia ładunku. Różnorodność przepisów w UE powoduje, że przewoźnik, który ma do pokonania kilka krajów, może nie znać minimalnych wymogów obowiązujących w każdym z nich.


Dlatego też UE opracowała wytyczne w sprawie zabezpieczania ładunków.


Nietypowe ładunki


W UE obowiązują przepisy o dozwolonym ciężarze i dozwolonych wymiarach ładunków w transporcie drogowym. Jeżeli ładunki są cięższe lub obszerniejsze (tzw. ładunki nietypowe), potrzebne jest specjalne zezwolenie od władz regionalnych lub krajowych. Zasady i sposób uzyskiwania takich zezwoleń różnią się w zależności od kraju – może obowiązywać np. konieczność eskortowania pojazdu, zakaz jazdy w określonych godzinach, ograniczenie prędkości itp. Utrudnia to działalność firmom transportowym.


Dlatego UE opracowała wytyczne w sprawie nietypowych ładunków.


Towary niebezpieczne


Istnieją również unijne przepisy o ładunkach zawierających towary niebezpieczne.


Należą do nich szczegółowe postanowienia zawartej w ramach ONZ umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, która obejmuje następujące aspekty:


  • klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie towarów niebezpiecznych
  • konstrukcja, wyposażenie i eksploatacja pojazdu.