Mobiliteit en vervoer

Veilige belading en speciale transporten

Vrachtwagens moeten veilig worden beladen om ongelukken en verkeershinder door verlies van lading te voorkomen.

Veilige belading

Als de lading niet goed wordt vastgezet, kan ze uit de laadruimte vallen of de vrachtwagen instabiel maken of deze zelfs doen kantelen zodat er ongelukken gebeuren. Misschien wel 25% van de ongelukken met vrachtwagens wordt veroorzaakt doordat de lading niet goed is vastgezet. De regels hiervoor zijn niet in alle EU-landen gelijk, zodat de vervoerders soms niet meer weten wat de minimumeisen voor een transport door verschillende landen zijn.

De EU heeft daarom richtsnoeren voor de bevestiging van lading opgesteld.

Speciale transporten

De EU kent ook regels voor het maximumgewicht en de maximumafmetingen voor wegtransporten. Voor ladingen die deze grenzen overschrijden, "bijzondere transporten" genaamd, is een speciale vergunning van de regionale of nationale autoriteiten nodig. Ook voor deze vergunningen verschillen de regels en procedures van land tot land, bijvoorbeeld ten aanzien van transportbegeleiding, tijdstip, toegestane snelheid, enz. Dat maakt de zaken voor de transportondernemers extra moeilijk.

De EU heeft daarom ook richtsnoeren voor bijzondere transporten opgesteld.

Zie ook de Europese overeenkomst over internationaal vervoer van gevaarlijke goederen.