Mobilitāte un transports

Kravas nostiprināšana un nestandarta kravas

Pienācīgi nostiprinot kravu, tiek novērstas traumas cilvēkiem, transportlīdzekļu un īpašuma bojājums un satiksmes sastrēgumi izkritušas kravas dēļ.

Kravas nostiprināšana

Pienācīgi nenostiprināta krava var izkrist, izjaukt transportlīdzekļa līdzsvaru un dažreiz pat izraisīt transportlīdzekļa apgāšanos un sadursmi ar citiem transportlīdzekļiem. Līdz pat 25% kravas automašīnu avāriju rodas tāpēc, ka nav pienācīgi nostiprināta krava. ES dalībvalstīm ir atšķirīgi noteikumi, un tādēļ transportētājiem ir grūti pārzināt obligātās prasības, ja jāšķērso vairākas valstis.

Līdz ar to ES ir sagatavojusi vadlīnijas par kravas nostiprināšanu.

Nestandarta krava

Ir ES tiesību akti par transportlīdzekļu maksimālo masu un gabarītiem autopārvadājumos. Lai vestu kravu, kas pārsniedz ierobežojumus, — t.s. nestandarta kravu —, ir vajadzīga īpaša atļauja, ko izdod reģionālas vai valsts iestādes. Dažādām valstīm ir atšķirīgi noteikumi un procedūras, kā šīs atļaujas iegūst. Var būt nepieciešams transportlīdzekļa eskorts, var nākties ievērot laika ierobežojums un noteiktu braukšanas ātrumu u.tml. Tas sarežģī transporta uzņēmumu darbu.

Šī iemesla dēļ ES ir sagatavojusi vadlīnijas par nestandarta kravu .

Sk. arī Eiropas nolīgumu par bīstamu kravu starptautisku pārvadāšanu pa autoceļiem