Mobilitás és közlekedés

Rakományrögzítés és a túlméretes, illetve túlsúlyos szállítmányok

A járművek rakományának megfelelő rögzítése megakadályozza a személyi sérülések létrejöttét, a járművek károsodását és egyéb vagyoni kár bekövetkezését, illetve a rakományvesztés által előidézett forgalmi torlódások kialakulását.

Rakományrögzítés

A nem megfelelően rögzített rakomány leeshet, kibillentheti egyensúlyából a járművet, sőt, akár borulást, balesetet is előidézhet. Az illetékesek szerint a teherautó-balesetek mintegy negyede a rosszul rögzített rakomány számlájára írható. Az EU-tagállamok eltérően szabályozzák a rakomány rögzítésének kérdését, így a fuvarozók számára nehéz megállapítani, milyen minimumkövetelményeknek kell megfelelniük több országon keresztülvezető útjaik során.

Az EU ezért iránymutatásokat adott ki a rakományrögzítés témájában.

A túlméretes és a túlsúlyos szállítmányok

Az EU jogilag szabályozta a közúti árufuvarozás során megengedett legnagyobb össztömegek és méretek kérdését. Azok a rakományok, melyeknek össztömege, illetve mérete meghaladja az említett határértékeket, csak különleges engedélyek birtokában szállíthatók, melyeket a regionális, illetve a tagállami hatóságoktól kell beszerezni. Ilyen esetekben beszélünk túlméretes, illetve túlsúlyos szállítmányokról. Az egyes tagállamok más-más szabályokat és eljárásokat léptettek életbe azt illetően, hogyan lehet az említett engedélyeket – a jármű kíséretével, a megengedett időkerettel és sebességgel stb. kapcsolatban – beszerezni. Ezek az eltérések megnehezítik a fuvarozóvállalatok dolgát.

Az EU ezért iránymutatásokat adott ki a nem szokványos közúti szállítmányok témájában .

További információk: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás