Liikenne ja liikkuminen

Lastin kiinnittäminen ja erikoiskuljetukset

Kuorman oikea kiinnittäminen estää henkilö-, ajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja sekä liikenneruuhkia, joita tielle pudonnut tai levinnyt lasti aiheuttaa.

Lastin kiinnittäminen

Jos lastia ei ole kiinnitetty kunnolla, se saattaa pudota kyydistä, vaikuttaa ajoneuvon tasapainoon tai joskus jopa kaataa koko ajoneuvon ja aiheuttaa onnettomuuksia, joissa on osallisina muita ajoneuvoja. Jopa 25 %:ssa kuorma-autoille tapahtuvista onnettomuuksista on osallisena huonosti kiinnitetty lasti. EU-mailla on erilaisia asiaa koskevia sääntöjä, minkä vuoksi liikenteenharjoittajien on vaikea tuntea useiden maiden poikki suuntautuvia matkoja koskevat vähimmäisvaatimukset.

EU on tämän vuoksi laatinut lastin kiinnittämistä koskevat ohjeet.

Erikoiskuljetukset

EU-lainsäädännössä säädetään maantiekuljetusten enimmäispainoista ja -tilavuuksista. Enimmäisrajat ylittäviä kuormia kutsutaan erikoiskuljetuksiksi, ja ne tarvitsevat erityisluvan alueellisilta tai kansallisilta viranomaisilta. Eri maissa on erilaiset säännöt ja menettelyt lupien hankkimiseksi, ja ne koskevat mm. saattoajoneuvoja, sallittuja liikennöintiaikoja ja sallittuja nopeuksia. Kuljetusyritysten kannalta tämä tekee asiat monimutkaisemmiksi.

EU on tämän vuoksi laatinut erikoiskuljetuksia koskevat ohjeet .

Katso myös EU-sopimus vaarallisten aineiden kuljettamisesta ja kiinnittämisestä.