Mobilitet og Transport

Lastsikring og særlige transporter

Ved at sikre lasten ordentligt forebygger man skader på personer, biler og ejendom og trafikkaos på grund af tabt last.

Lastsikring

En last, der ikke er sikret ordentligt, kan falde af, påvirke lastbilens balance og måske endda få den til at vælte og forårsage ulykker, der involverer andre trafikanter. Op til 25 % af alle lastbilsulykker skyldes dårligt sikret last. EU-landene har forskellige regler på området. Det gør det svært for vognmændene at kende mindstekravene for ture, der går gennem flere lande.

Derfor har EU udarbejdet retningslinjer for lastsikring.

Særlige transporter

EU har regler for maksimal vægt og dimensioner ved vejtransport. Transporter, der overskrider grænserne – såkaldte særlige transporter – kræver en tilladelse fra de regionale eller nationale myndigheder. Regler og procedurer for at få tilladelser er forskellige fra land til land – med hensyn til ledsagekøretøjer, tidspunkter, hastigheder m.m. Det gør det hele mere besværligt for vognmændene.

Derfor har EU udarbejdet retningslinjer for særlige transporter .

Se også EU-aftalen om lagring og sikring af farligt gods