Transport och rörlighet

Döda vinkeln-speglar

Speglar som täcker den döda vinkeln ger bättre sikt utmed fordonets sida. Med traditionella speglar kan förarna ha svårt att se människor, cyklar eller bilar precis bredvid dem. Det innebär en olycksrisk, särskilt när man svänger.

Blind spot mirrorsDöda vinkeln är områden kring ett fordon som föraren inte kan se genom vindrutorna eller vanliga backspeglar. Döda vinkeln bidrar till många lastbilsolyckor eftersom föraren inte ser motorcyklister, cyklister eller fotgängare, särskilt vid en högersväng (eller vänstersväng i Storbritannien, Irland, Malta och Cypern).

För att minska antalet olyckor ska alla tunga fordon enligt EU-lagstiftningen utrustas med speglar som täcker den döda vinkeln, så att föraren får ett större synfält.

För nya lastbilar har döda vinkeln-speglar varit obligatoriska sedan 2007 och för äldre fordon har det varit obligatoriskt att eftermontera dem sedan 2009. Alla länder måste själva införa reglerna om obligatoriska speglar i sin lagstiftning, eftersom EU-lagstiftningen är utformad som direktiv.

Döda vinkeln-speglar har redan bidragit till att minska antalet lastbilsolyckor med motorcyklister, cyklister och fotgängare.

Studier och rapporter

År 2012 studerade kommissionen effekterna av eftermontering av döda vinkeln-speglar på äldre fordon och lämnade en rapport till Europaparlamentet och rådet:

Studie om genomförandet av eftermonteringsdirektivet: döda vinkeln-speglar (2012)

Rapport om genomförandet av direktiv 2007/38: eftermontering av döda vinkeln-speglar (2012)

En konsekvensbedömning av eftermontering av speglar gjordes redan 2004.

Konsekvensbedömning av 2007 års eftermonteringsdirektiv (2004)