Mobilnost in promet

Širokokotna ogledala za mrtvi kot

Posebna ogledala za mrtvi kot voznikom omogočajo boljši pregled nad dogajanjem ob boku vozila. Pri običajnih ogledalih vozniki, zlasti pri zavijanju, namreč ne vidijo vedno pešcev, kolesarjev ali avtomobilistov ob strani vozila.

Blind spot mirrorsZ mrtvim kotom označujemo polje, ki ga voznik pri pogledu skozi okno ali v običajno ogledalo ne more videti. Zaradi mrtvega kota je veliko nesreč tovornjakov – vozniki ne vidijo motoristov, kolesarjev ali pešcev, zlasti pri zavijanju v desno (oziroma v levo v državah, kjer vozijo na levi: Irski, Cipru, Malti in Združenem kraljestvu).

Da bi število nesreč zmanjšali, morajo biti po predpisih EU tovornjaki opremljeni z ogledali za mrtvi kot, ki vozniku omogočajo širše vidno polje kot običajna ogledala.

Po predpisih EU so ogledala za mrtvi kot obvezna za vse nove tovornjake od leta 2007, starejše tovornjake pa je treba z njimi opremiti od leta 2009. (Ustrezne direktive EU se ne uporabljajo neposredno, temveč jih morajo v svojo zakonodajo prenesti države članice).

Ogledala za mrtvi kot so že pomagala zmanjšati število nesreč, v katerih so udeleženi tovornjaki in motoristi, kolesarji in pešci.

Študije in poročila

Leta 2012 je Komisija izvedla študijo o učinku v zvezi z opremljanjem starejših tovornjakov z ogledali za mrtvi kot. O tem je poročala Evropskemu parlamentu in Svetu:

Študija o izvajanju direktive o naknadni vgradnji ogledal za mrtvi kot (2012)

Poročilo o izvajanju Direktive 2007/38: naknadno opremljanje z ogledali (2012)

Študijo o predvidenem učinku naknadnega opremljanja z ogledali so izvedli že leta 2004.

Študija o oceni učinka za direktivo 2007 o naknadnem opremljanju z ogledali (2004)