Mobilita a doprava

Spätné zrkadlá proti mŕtvemu uhlu

Spätné zrkadlá na redukciu mŕtveho uhla poskytujú vodičom lepší prehľad o dianí okolo ich vozidla. S tradičnými zrkadlami vodiči najmä pri odbočovaní alebo zatáčaní nie vždy vidia osoby, cyklistov a autá v tesnej blízkosti.

Blind spot mirrorsPojmom mŕtvy uhol sa označuje priestor okolo vozidla, ktorý vodič nemá vo výhľade, keď sa pozerá cez okná vozidla alebo do tradičných spätných zrkadiel. Mŕtvy uhol je príčinou mnohých nehôd nákladných vozidiel v prípadoch, keď ich vodiči nemajú v zornom uhle motocyklistov, cyklistov alebo chodcov. Ide hlavne o situácie, keď nákladné autá zatáčajú doprava (alebo doľava v krajinách, kde sa jazdí vľavo: Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo).

S cieľom znížiť počet dopravných nehôd sa právnymi predpismi EÚ zaviedla povinnosť vybaviť nákladné vozidlá spätnými zrkadlami na redukciu mŕtveho uhla, ktoré vodičom rozširujú výhľad a poskytujú väčšie zorné pole ako tradičné spätné zrkadlá.

Predmetná povinnosť sa vzťahuje na všetky nové nákladné vozidlá od roku 2007. Staršie nákladné vozidlá bolo potrebné dovybaviť spätnými zrkadlami na redukciu mŕtveho uhla do roku 2009. (Relevantná smernica EÚ sa neuplatňuje priamo, ustanovila však povinnosť členským štátom prijať vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa takáto povinnosť zavádza).

Zrkadlá na redukciu mŕtveho uhla už pomohli znížiť počet dopravných nehôd nákladných vozidiel a motocyklistov, cyklistov alebo chodcov.

Štúdie a správy

V roku 2012 Komisia vypracovala štúdiu o vplyve dodatočnej montáže zrkadiel na redukciu mŕtveho uhla na staršie nákladné vozidlá a predložila o nej správu Európskemu parlamentu a Rade.

Štúdia o uplatňovaní smernice o dodatočnej montáži: spätné zrkadlá na redukciu mŕtveho uhla (2012)

Správa o uplatňovaní smernice 2007/38: dodatočná montáž spätných zrkadiel na redukciu mŕtveho uhla (2012)

Štúdia o možnom dosahu dodatočnej montáže zrkadiel bola vypracovaná v roku 2004.

Štúdia o posúdení vplyvu pre smernicu z roku 2007 o dodatočnej montáži (2004)