Mobilność i transport

Lusterka martwego pola

Lusterka eliminujące tzw. martwe pole zapewniają kierowcom lepszą widoczność tego, co się dzieje na drodze wokół nich. Używając tradycyjnych lusterek samochodowych, kierowca nie zawsze widzi ludzi, rowery czy samochody znajdujące się bezpośrednio obok pojazdu, którym w danej chwili kieruje – zwłaszcza podczas wykonywania manewru skręcania.

Blind spot mirrorsMartwe pole to obszar wokół pojazdu, którego kierowca nie widzi, spoglądając przez okno albo w tradycyjne lusterko samochodowe. Martwe pole jest jedną z głównych przyczyn wielu wypadków z udziałem samochodów ciężarowych. Dochodzi do nich w sytuacji, kiedy kierowcy nie są w stanie dostrzec motocyklistów, rowerzystów czy pieszych, zwłaszcza gdy ciężarówka skręca w prawo (lub w lewo w przypadku krajów, w których obowiązuje ruch lewostronny: Irlandia, Cypr, Malta i Wielka Brytania).

Aby zmniejszyć liczbę wypadków, pojazdy ciężarowe muszą być, jak wymaga tego prawo UE, wyposażone w lusterka martwego pola, które zapewniają kierowcom szersze pole widzenia niż w tradycyjnych lusterkach samochodowych.

Zgodnie z unijnymi przepisami lusterka martwego pola są od 2007 r. obowiązkowym wyposażeniem nowych samochodów ciężarowych, a od 2009 r. – również starszych ciężarówek. (Odnośne dyrektywy UE nie mają bezpośredniego zastosowania, lecz wymagają od poszczególnych krajów, by przyjęły przepisy wprowadzające obowiązek wyposażania ciężarówek w takie lusterka).

Lusterka martwego pola już przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem pojazdów ciężarowych i motocyklistów, rowerzystów lub pieszych.

Analizy i sprawozdania

W 2012 r. Komisja przeprowadziła badanie na temat skutków wyposażenia starych samochodów ciężarowych w lusterka martwego pola i przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na ten temat:

Badanie dotyczące wdrażania dyrektywy w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych w lusterka zmniejszające martwe pole (2012)

Sprawozdanie z wdrażania dyrektywy 2007/38: doposażenie samochodów ciężarowych w lusterka zmniejszające martwe pole (2012)

Badanie przewidujące skutki doposażenia pojazdów w lusterka samochodowe zostało przeprowadzone już w 2004 r.

Badanie oceny skutków dyrektywy z 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych (2004)