Liikenne ja liikkuminen

Katvepeilit

Niin sanottujen katvepeilien eli kuolleen tai sokean kulman peilien kautta kuljettaja näkee paremmin autonsa sivulle. Tavanomaisista peileistä kuljettajat eivät varsinkaan kääntyessään kulman ympäri aina näe ajoneuvon sivulla olevia jalankulkijoita, polkupyöriä tai autoja.

Blind spot mirrorsAuton katvealueella tarkoitetaan aluetta, johon kuljettaja ei näe katsomalla ikkunoista tai tavanomaisista peileistä. Katvealueet ovat merkittävä osatekijä monissa onnettomuuksissa, joissa toisena osapuolena on kuorma-auto – kuljettaja ei näe moottoripyörää, polkupyörää tai jalankulkijaa varsinkaan silloin, kun on kääntymässä oikealle (tai vasemmalle maissa, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne eli Irlannissa, Kyproksella, Maltalla ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Onnettomuuksien vähentämiseksi on EU:ssa vaadittu kuorma-autoihin asennettaviksi katvepeilejä, joiden avulla kuljettajalla on laajempi näkökenttä kuin tavanomaisten pelien kanssa.

EU-lainsäädännön mukaan katvepeilit ovat olleet pakollisia uusissa kuorma-autoissa vuodesta 2007 alkaen ja vanhemmilta kuorma-autoilta on edellytetty katvepeilin jälkiasennusta vuodesta 2009 alkaen. (Asiaa koskevat EU-direktiivit eivät ole sellaisenaan suoraan voimassa jäsenmaissa, vaan kukin jäsenmaa on säätänyt kansallisella lainsäädännöllään katvepeilit pakollisiksi.)

Katvepeilit ovat vähentäneet merkittävästi sellaisia onnettomuuksia, joissa toisena osapuolena on kuorma-auto ja toisena moottoripyöräilijä, polkupyöräilijä tai jalankulkija.

Tutkimukset ja raportit

Vuonna 2012 komissio teetti tutkimuksen katvepeilien jälkiasentamisesta vanhoihin kuorma-autoihin ja raportoi siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tutkimus jälkiasentamista koskevan direktiivin täytäntöönpanosta: katvepeilit (2012)

Raportti direktiivin 2007/38 täytäntöönpanosta: katvepeilien jälkiasentaminen (2012)

Jo vuonna 2004 tehtiin tutkimus katvepeilien jälkiasentamisen mahdollisista vaikutuksista.

Katvepeilien jälkiasentamista koskevan direktiivin vaikutusten arviointi (2004)