Liikuvus ja transport

Pimealapeeglid

Pimealapeeglid võimaldavad juhtidel nende sõiduki kõrval toimuvat paremini näha. Tavaliste peeglitega ei näe juhid alati vahetult nende kõrval olevaid inimesi, jalgrattureid ega autosid, eriti pöörde sooritamisel.

Blind spot mirrorsPimealad on sellised alad sõiduki ümber, mida juhil ei ole võimalik aknast ega tavapärastest peeglitest näha. Pimealad on sageli oluliseks teguriks veoautodega juhtuvate õnnetuste puhul, kui juhid ei näe mootorrattureid, jalgrattureid või jalakäijaid, eriti kui veoauto pöörab paremale (või vasakpoolse liiklusega riikides – Iirimaa, Küpros, Malta, Ühendkuningriik – vasakule).

Õnnetuste vähendamiseks peavad veoautod ELi õiguse kohaselt olema varustatud pimealapeeglitega, mille abil on juhi vaateväli suurem kui tavaliste peeglite puhul.

ELi õiguse kohaselt on pimealapeeglid uute veoautode puhul kohustuslikud alates 2007. aastast. Alates 2009. aastast pidid nendega olema varustatud ka vanemad veoautod. (Asjakohaseid ELi direktiive ei kohaldata vahetult, vaid nendega nõutakse liikmesriikidelt selliste õigusaktide vastuvõtmist, mis muudavad peeglite kasutamise kohustuslikuks).

Pimealapeeglid on juba aidanud vähendada liiklusõnnetusi, milles üheks osaliseks on veoauto ning teiseks mootorrattur, jalgrattur või jalakäija.

Uuringud ja aruanded

Uuringud ja aruanded 2012. aastal teostas komisjon uuringu, milles käsitleti vanadele veoautodele pimealapeeglite tagantjärele paigaldamise mõju, ning esitas aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Uuring pimealapeeglite tagantjärele paigaldamist käsitleva direktiivi rakendamise kohta (2012)

Aruanne pimealapeeglite tagantjärele paigaldamist käsitleva direktiivi 2007/38 rakendamise kohta (2012)

Peeglite tagantjärele paigaldamise võimalikku mõju hindav uuring teostati juba 2004. aastal.

2007. aastal vastu võetud tagantjärele paigaldamist käsitleva direktiivi mõjuhinnang (2004)