Κινητικότητα και Μεταφορές

Καθρέπτες "τυφλού σημείου"

Με τους καθρέφτες "τυφλού σημείου" οι οδηγοί μπορούν να δουν καλύτερα τι βρίσκεται παραπλεύρως του οχήματός τους. Με τους συμβατικούς καθρέφτες, οι οδηγοί δεν αντιλαμβάνονται πάντα τους πεζούς, τα ποδήλατα και τα αυτοκίνητα που βρίσκονται πολύ κοντά ή δίπλα τους, ιδίως όταν στρίβουν.

Blind spot mirrorsΩς "τυφλό σημείο" νοείται η περιοχή γύρω από το όχημα που δεν είναι ορατή από τον οδηγό όταν κοιτάζει είτε από το παράθυρο είτε μέσα από τους συμβατικούς καθρέφτες. Αποτελεί δε τη βασική αιτία πολλών ατυχημάτων που προκαλούνται από φορτηγά, όταν π.χ. οι οδηγοί δεν μπορούν να δουν τις μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα ή τους πεζούς, ιδίως όταν στρίβουν δεξιά (ή αριστερά στις χώρες όπου οδηγούν στην αριστερή πλευρά του δρόμου: στην Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο).

Για να μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί τον εξοπλισμό των φορτηγών με καθρέφτες "τυφλού σημείου" που παρέχουν στους οδηγούς μεγαλύτερο οπτικό πεδίο απ΄ ό,τι οι συμβατικοί καθρέφτες.

Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, από το 2007 όλα τα καινούργια φορτηγά πρέπει να είναι εξοπλισμένα με καθρέφτες "τυφλού σημείου", ενώ τα παλαιά πρέπει να μετεξοπλίζονται με τέτοιου είδους καθρέφτες από το 2009. (Οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ δεν έχουν άμεση εφαρμογή, αλλά επιβάλλουν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να θεσπίσουν νομοθεσία για την υποχρεωτική εγκατάσταση αυτών των καθρεφτών).

Χάρη στους καθρέφτες "τυφλού σημείου" έχει μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων που προκαλούνται από φορτηγά, με θύματα μοτοσυκλετιστές, ποδηλάτες ή πεζούς.

Μελέτες και εκθέσεις

Το 2012 η Επιτροπή εκπόνησε μελέτη για τον αντίκτυπο του μετεξοπλισμού παλαιών φορτηγών με καθρέφτες "τυφλού σημείου" και υπέβαλε σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

Μελέτη για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τον μετεξοπλισμό: καθρέφτες "τυφλού σημείου" (2012)

Έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2007/38: μετεξοπλισμός με καθρέφτες "νεκρού σημείου" (2012)

Μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων του μετεξοπλισμού με καθρέφτες "τυφλού σημείου" είχε ήδη εκπονηθεί το 2004.

Μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων της οδηγίας του 2007 για τον μετεξοπλισμό (2004)