Mobilita a doprava

Zrcátka pro eliminaci mrtvého úhlu

Zrcátka pro eliminaci mrtvého úhlu umožňují řidiči lepší výhled na dění podél vozidla. Bez nich řidič nemusí vždy vidět chodce, cyklisty a automobily, které se vyskytují bezprostředně vedle nich, a to zejména při odbočování.

Blind spot mirrorsMrtvý úhel je oblast v okolí vozidla, o které řidič nemá přehled, protože není vidět z okénka nebo v běžném zpětném zrcátku. Často se velkou měrou podílí na nehodách, jejichž účastníky jsou nákladní vozidla – jejich řidiči včas nezpozorují motocyklistu, cyklistu nebo chodce, a to zejména při odbočování vpravo (nebo při odbočování vlevo v zemích, kde se řídí vlevo: v Irsku, na Kypru, na Maltě nebo ve Velké Británii).

S cílem snížit počet takových nehod Evropská unie přijala předpisy, podle kterých musí být nyní nákladní vozidla zrcátky pro eliminaci mrtvého úhlu povinně vybavena. Řidičům totiž poskytují lepší výhled než běžná zrcátka.

Zrcátka pro eliminaci mrtvého úhlu jsou podle evropské legislativy povinná pro nová nákladní vozidla od roku 2007 a ta starší jimi musí být vybavována od roku 2009. (Příslušné evropské směrnice nejsou uplatňovány přímo – vlády členských států podle nich přijímají vlastní zákony, které používání zrcátek nařizují.)

Zrcátka pro eliminaci mrtvého úhlu již pomohla snížit počet nehod výše uvedeného typu.

Studie a zprávy

V roce 2012 vypracovala Evropská komise studii o přínosu vybavování starších nákladních vozidel zrcátky pro eliminaci mrtvého úhlu a výsledky předložila Evropskému parlamentu a Radě:

Studie o provádění směrnice o dovybavení zrcátky pro eliminaci mrtvého úhlu (2012)

Zpráva o provádění směrnice 2007/38: Dovybavování zrcátky pro eliminaci mrtvého úhlu (2012)

Studie předjímající výhody dovybavování vozidel byla provedena již v roce 2004:

Studie k posouzení dopadů směrnice o dovybavování vozidel 2007 (2004)