Мобилност и транспорт

Огледала за мъртвата точка при обратно виждане

Огледалата за мъртва точка дават възможност на шофьорите да виждат по-добре какво става около превозното средство. С обикновените огледала шофьорите, особено когато завиват, не винаги могат да видят хора, велосипеди и автомобили, намиращи се в непосредствена близост до тях.

Blind spot mirrorsМъртвите точки са зони около превозно средство, които шофьорът не може да види, като гледа през прозорците или в обикновени огледала. Мъртвите точки са значим фактор при много от катастрофите с участието на камиони, когато шофьорите не успяват да видят мотоциклетисти, велосипедисти или пешеходци, особено когато камионът завива надясно (или наляво в страните, в които се шофира в лявата лента – Кипър, Малта, Ирландия и Обединеното кралство).

За да се намали броят на пътнотранспортните произшествия, законите на ЕС изискват камионите да бъдат оборудвани с огледала за мъртва точка, които са с по-широко зрителното поле в сравнение с обикновените огледала.

Съгласно законодателството на ЕС огледалата за мъртвата точка при обратно виждане са задължителни за новите камиони от 2007 г., а старите камиони трябва да са оборудвани с тях от 2009 г. насам. (Съответните директиви на ЕС не се прилагат директно, а изискват от страните от Съюза да приемат закони за задължителното използване на огледалата.)

Огледалата за мъртва точка вече допринасят за намаляване на броя на катастрофите с участието на камиони и мотоциклетисти, велосипедисти и пешеходци.

Проучвания и доклади

През 2012 г. Комисията извърши проучване за резултатите от оборудването на старите камиони с огледала за мъртва точка и представи доклад пред Европейския парламент и Съвета:

Проучване относно прилагането на директивата за оборудване с огледала: огледала за мъртва точка (2012 г.)

Доклад относно прилагането на Директива 2007/38: оборудване с огледала за мъртва точка (2012 г.)

Проучване относно очакваното въздействие на оборудването с огледала бе проведено през 2004 г.

Проучване за оценка на въздействието на Директива 2007/38 (2004 г.)