Mobilnost in promet

Resne poškodbe

Prometne nesreče so pogosto vzrok hudih poškodb, zaradi katerih trpijo žrtve nesreč in njihovi svojci. Posledice teh poškodb čuti tudi družba kot celota.

Številne poškodbe, zlasti poškodbe glave in možganov, se končajo z invalidnostjo ponesrečenca in močno spremenijo njegovo življenje. Visoka je tudi cena, ki jo plača gospodarstvo: vsako leto približno 2 % BDP Evropske unije.

EU si prizadeva zmanjšati število poškodb

Evropska komisija je leta 2011 v beli knjigi o prometu predlagala, da si poleg cilja, po katerem naj bi do leta 2020 za polovico zmanjšali število nesreč s smrtnim izidom, postavimo tudi cilj za zmanjšanje števila nesreč s hudimi poškodbami. Toda realni cilj si je mogoče postaviti, samo če poznamo celotno število hudih poškodb v EU. Pred letom 2013 v EU ni bilo skupne opredelitve hude poškodbe v prometni nesreči, zato tudi ni bilo mogoče zbrati zanesljivih in primerljivih vseevropskih podatkov.

Leta 2013 so se nato države EU dogovorile o standardni opredelitvi „hude poškodbe“, ki velja za statistike o cestnoprometni varnosti. Opredelitev temelji na lestvici, ki jo navadno uporabljajo zdravniki.

Zbiranje podatkov

Države EU naj bi za zbiranje primerljivih podatkov izbrale eno od naslednjih metod:

  • uporaba združenih podatkov iz policijskih in bolnišničnih evidenc,
  • uporaba samo bolnišničnih evidenc,
  • uporaba policijskih evidenc, vendar je treba pri številkah upoštevati morebitno netočnost policijskih poročil.

Leta 2014 so države EU začele zbirati podatke na podlagi standardne opredelitve.  Prvi statistični podatki bodo objavljeni leta 2015.