Mobilitate și transporturi

Vătămările grave cauzate de accidente rutiere

Accidentele rutiere duc deseori la răniri grave, care afectează pe termen lung viața victimelor și a familiilor acestora. Astfel de vătămări au impact și asupra societății, în general.

Majoritatea victimelor accidentelor rutiere suferă traumatisme craniene și leziuni cerebrale, care pot avea drept rezultat diferite grade de invaliditate sau o deteriorare majoră a calității vieții. Costul anual al acestor vătămări – , estimat la 2% din PIB-ul UE – este, de asemenea, ridicat.

Obiectivul UE de reducere a numărului de vătămări

În 2011, UE a publicat o carte albă privind transporturile, prin care stabilea și un obiectiv de reducere a numărului de vătămări grave, pe lângă obiectivul de a reduce la jumătate, până în 2020, numărul de decese survenite în urma accidentelor rutiere.  Dar pentru a stabili un obiectiv realist, trebuie să cunoaștem cât mai precis numărul total de astfel de vătămări. Înainte de 2013, în UE nu exista o definiție standard a termenului de vătămare gravă cauzată de un accident rutier. Prin urmare, nu se puteau colecta date fiabile și comparabile din toate statele membre.

De aceea, într-o primă etapă, țările UE au convenit, în 2013, asupra unei definiții pentru termenul de „vătămare gravă”. Aceasta se va aplica în toate statisticile rutiere și se bazează pe criterii comune folosite de personalul medical.

Colectarea datelor

Pentru a realiza statistici comparabile, guvernele UE au fost invitate să aplice una din următoarele metode:

  • să centralizeze informațiile relevante din evidențele poliției și ale spitalelor
  • să utilizeze numai evidențele spitalelor
  • să utilizeze evidențele poliției, dar să corecteze cifrele luând în calcul posibilitatea că nu toate vătămările au fost raportate.

În 2014, statele membre au început să colecteze date utilizând definiția standard. Primele seturi de date vor fi raportate în 2015.