Mobilność i transport

Poważne obrażenia powypadkowe

Wypadki drogowe są przyczyną wielu poważnych obrażeń, powodują ogromne cierpienie ofiar i ich rodzin. Obrażenia odniesione w wypadkach również mają znaczny wpływ na ogół społeczeństwa.

W wyniku wielu rodzajów takich obrażeń – najczęściej głowy i mózgu – sposób życia ofiar wypadków ulega całkowitej zmianie lub też zostają one niepełnosprawne na całe życie. Koszty, które co roku w wyniku wypadków ponosi gospodarka, szacuje się na 2 proc. unijnego PKB. To także bardzo dużo.

Unijny cel zmniejszenia liczby ofiar wypadków

W białej księdze na temat transportu z 2011 r., UE zaproponowała przyjęcie celu polegającego na zmniejszeniu liczby ofiar wypadków drogowych, odnoszących poważne obrażenia oraz zmniejszeniu o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do roku 2020. Jednak aby przyjąć realistyczny cel, musimy dokładnie wiedzieć, jaka jest łączna liczba poważnych obrażeń powypadkowych w UE. Przed 2013 r. w państwach członkowskich nie stosowano żadnej standardowej definicji poważnych obrażeń powypadkowych. Tym samym nie było żadnych wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących całej UE.

Pierwszy krok w kierunku określenia celu podjęto w 2013 r., kiedy to kraje UE uzgodniły standardową definicję „poważnych obrażeń”, stosowaną w unijnych statystykach dotyczących bezpieczeństwa drogowego. Opiera się ona na skali powszechnie stosowanej przez pracowników służby zdrowia.

Gromadzenie danych

W celu opracowywania porównywalnych danych statystycznych, rządom państw UE zalecono podjęcie jednego z następujących działań:

  • połączenie danych pochodzących zarówno z raportów policyjnych, jak i z dokumentów szpitalnych
  • wykorzystanie wyłącznie danych szpitalnych
  • wykorzystanie danych policyjnych z uwzględnieniem prawdopodobnego zaniżenia danych.

W 2014 r. kraje UE rozpoczęły gromadzenie danych przy użyciu standardowej definicji. Pierwsze zestawy danych zostaną przedstawione w 2015 r.