Mobiliteit en vervoer

Ernstig verkeersletsel

Verkeersongevallen zijn de oorzaak van veel ernstig letsel en dit resulteert vaak in een lijdensweg voor zowel de slachtoffers als hun families. Verkeersletsel heeft ook grote gevolgen voor de samenleving als geheel.

Veel van deze letsels, die in in de meeste gevallen betrekking hebben op het hoofd en de hersenen, leiden tot permanente invaliditeit of zorgen voor ernstige belemmeringen in het leven van het slachtoffer. Daarnaast zijn de economische kosten hoog, naar schatting 2% van het jaarlijkse bbp van de EU.

EU-doelstelling om verkeersletsel te voorkomen

In het Witboek Vervoer uit 2011 heeft de EU een doelstelling voorgesteld om het aantal gevallen van ernstig verkeersletsel te verminderen en het huidige aantal verkeersdoden in 2020 te halveren. Om echter een realistische doelstelling te kunnen bepalen moet eerst het aantal gevallen van ernstig verkeersletsel in de EU bekend zijn. Vóór 2013 was er in de EU geen standaarddefinitie van ernstig verkeersletsel en waren er dus ook geen betrouwbare en vergelijkbare gegevens voor de hele EU voorhanden.

De eerste stap op weg naar het vaststellen van een doelstelling werd in 2013 gezet, toen de EU-landen overeenstemming bereikten over een standaarddefinitie van het begrip "ernstig letsel" voor gebruik in statistieken over de verkeersveiligheid in de EU. De definitie is gebaseerd op een schaal die veelvuldig in de medische wereld wordt gehanteerd.

Gegevens verzamelen

Om vergelijkbare statistieken te genereren, moeten de regeringen van de EU-landen een van de volgende handelingen ondernemen:

  • de gegevens van politie en van ziekenhuizen combineren
  • alleen gebruik maken van ziekenhuisgegevens
  • gebruik maken van politiegegevens, maar deze corrigeren voor waarschijnlijk niet gemelde gevallen

In 2014 zijn de EU-landen begonnen met het verzamelen van de gegevens aan de hand van de standaarddefinitie. De eerste gegevens zullen in 2015 worden ingediend.