Mobilitāte un transports

Nopietnas traumas, kas gūtas autoavārijās

Ceļu satiksmes negadījumos bieži tiek gūtas nopietnas traumas, kas cietušajiem un viņu ģimenēm rada milzīgas ciešanas. Šādas traumas būtiski ietekmē arī sabiedrību kopumā.

Visizplatītākās ir galvas un smadzeņu traumas. To dēļ visu atlikušo mūžu cietušie bieži vien pavada kā invalīdi vai viņiem būtiski samazinās dzīves kvalitāte. Lielas ir arī ekonomiskās izmaksas — aptuveni 2 % no ES IKP gadā.

ES mērķis ir mazāk traumu

2011. gada Baltajā grāmatā par transportu  ir noteikts mērķis līdz 2020. gadam uz pusi samazināt bojāgājušo skaitu, un ES papildus ierosināja arī mērķi samazināt satiksmes negadījumos gūto nopietno traumu biežumu.  Tomēr, lai mērķis būtu reāli sasniedzams, vispirms ir jāzina kopējais nopietni ievainoto skaits ES. Līdz 2013. gadam Eiropas Savienībā nebija vienotas definīcijas, kas ir nopietnas autoavārijās gūtas traumas, tāpēc trūkst ticamu un salīdzināmu ES mēroga datu.

Pirmais solis tika sperts 2013. gadā, kad ES valstis vienojās par standarta definīciju, kas izmantojama ES ceļu satiksmes drošības statistikā. Tās pamatā ir skala, kas tiek plaši izmantota veselības aprūpē.

Statistikas datu vākšana

Lai varētu sagatavot salīdzināmu statistiku, ES dalībvalstu valdībām ir ieteikts veikt vienu no šādiem pasākumiem:

  • apkopot visu būtisko informāciju gan no policijas, gan no slimnīcām,
  • izmantot tikai slimnīcu datus,
  • izmantot policijas datus, bet rādītājus koriģēt, lai ņemtu vērā to, ka policijai varētu būt ziņots par mazāk gadījumu, nekā ir patiesībā.

2014. gadā ES valstis sāka vākt datus, izmantojot vienotu definīciju. Pirmie statistikas dati tiks paziņoti 2015. gadā.