Mobilumas ir transportas

Sunkūs sužalojimai eismo įvykiuose

Per kelių eismo nelaimes patiriama daug rimtų sužalojimų, turinčių itin skaudžių padarinių tiek patiems sužalotiesiems, tiek jų šeimoms. Sužalojimai eismo įvykiuose taip pat turi didelį poveikį visai visuomenei.

Daugelis tokių sužalojimų, dažniausiai galvos ir smegenų, baigiasi negalia visam gyvenimui arba rimtai sukrečia nukentėjusiųjų gyvenimą. Tai daug kainuoja ir ekonomikai – apie 2 % ES BVP per metus.

ES sužalojimų skaičiaus mažinimo tikslinis rodiklis

2011 m. baltojoje knygoje dėl transporto politikos ES pasiūlė, be savo tikslo iki 2020 m. perpus sumažinti žūčių skaičių, dar nustatyti sunkių sužalojimų eismo įvykiuose mažinimo tikslinį rodiklį. Tačiau, kad būtų nustatytas realus tikslinis rodiklis, reikėtų žinoti bendrą sunkių sužalojimų ES skaičių. Iki 2013 m. ES nebuvo jokios standartinės sunkių sužalojimų kelių eismo įvykiuose apibrėžties, taigi nebuvo ir patikimų bei palyginamų ES masto duomenų.

Pirmasis žingsnis siekiant nustatyti tikslinį rodiklį buvo žengtas 2013 m., kai ES šalys susitarė dėl standartinės „sunkaus sužalojimo“ apibrėžties, skirtos naudoti rengiant ES kelių eismo saugos statistinius duomenis. Jis grindžiamas paprastai medicinos specialistų naudojama skale.

Duomenų rinkimas

Kad būtų rengiami palyginami statistiniai duomenys, ES šalių vyriausybėms rekomenduota imtis vieno iš šių veiksmų:

  • sujungti atitinkamą ir policijos, ir ligoninių įrašų informaciją;
  • naudoti tik ligoninių įrašus;
  • naudoti policijos įrašus, bet skaičius koreguoti numatant tikimybę, kad pranešta apie mažiau sužalojimų negu jų patirta iš tikrųjų.

Rinkti duomenis naudojantis standartine apibrėžtimi ES šalyse pradėta 2014 m. Pirmasis duomenų rinkinys bus paskelbtas 2015 m.