Liikenne ja liikkuminen

Vakavat vammat

Liikenneonnettomuuksissa aiheutuu monenlaisia vakavia vammoja, joista joutuvat kärsimään niin onnettomuuksien uhrit kuin heidän läheisensäkin. Myös liikenneonnettomuuksien yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittäviä.

Yleisimmät liikenneonnettomuuksissa aiheutuvat vakavat vammat ovat pää- ja aivovammoja. Monet niistä aiheuttavat uhrille elinikäisiä toimintarajoitteita ja haittaavat hänen elämäänsä merkittävästi. Myös rahassa mitattuna hinta on korkea – vuosittain arviolta noin 2 % EU:n BKT:sta.

Tavoitteena loukkaantumisten vähentäminen

Vuonna 2011 julkaistussa liikenteen valkoisessa kirjassa EU ehdotti, että vakavien loukkaantumisten vähentämiselle tieliikenteessä asetettaisiin määrällinen tavoite. Samanlainen tavoite on asetettu liikennekuolemien vähentämiselle: niiden määrä halutaan puolittaa vuoteen 2020 mennessä. Jotta vakavien vammojen vähentämiselle voitaisiin asettaa realistinen tavoite, olisi ensin tunnettava liikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneiden kokonaismäärä EU:ssa. Ennen vuotta 2013 EU:ssa ei ollut yhteistä vakavan vamman määritelmää eikä siten myöskään luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja koko EU:sta.

Ensimmäinen askel tavoitteen asettamiseksi otettiin vuonna 2013, kun EU-maat sopivat yhteisestä vakavan vamman määritelmästä, jota käytetään EU:n liikenneturvallisuustilastoissa. Määritelmä perustuu lääketieteessä yleisesti käytettävään luokitukseen.

Tietojen keruu

Jotta tieliikenteessä aiheutuneista vakavista vammoista voitaisiin tuottaa vertailukelpoisia tilastoja, EU-maiden viranomaisia on pyydetty valitsemaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • poliisin tietojen ja sairaalatietojen yhdistäminen
  • pelkästään sairaalatietojen käyttäminen
  • poliisin tietojen käyttäminen ottaen huomioon raportoinnin puutteet.

EU-maat ovat käyttäneet yhteistä vakavan vamman määritelmää onnettomuustietojen keruussa vuoden 2014 alusta lähtien. Ensimmäiset tilastotiedot on määrä raportoida vuonna 2015.