Mobilitet og Transport

Alvorlige kvæstelser i trafikken

Trafikulykker er årsag til mange alvorlige kvæstelser, som påfører både ofrene og deres pårørende stor smerte. Kvæstelser som følge af trafikuheld har også stor indflydelse på samfundet som helhed.

Mange af sådanne uheld – hyppigst dem, hvor hovedet eller hjernen bliver beskadiget – kan føre til et livsvarigt handicap eller meget forringet livskvalitet. De økonomiske omkostninger er også store – de udgør 2 % af EU's BNP om året.

EU's mål for færre skader

I hvidbogen fra 2011 om transportpolitik foreslog EU et mål om at mindske antallet af alvorlige kvæstelser som følge af trafikuheld samt at halvere antallet af trafikdræbte inden 2020. Men for at sætte et realistisk mål, må man kende det nøjagtige antal af alvorlige kvæstelser i EU. Før 2013 fandtes der ingen standarddefinition af alvorlige kvæstelser i forbindelse med trafikuheld i EU, og dermed var der heller ingen troværdige eller sammenlignelige EU-data.

Første skridt mod målet blev taget i 2013, da EU-landene blev enige om en definition af "alvorlige kvæstelser", som skulle indgå i EU's ulykkesstatistikker. Definitionen er baseret på en skala, som normalt anvendes af uddannede læger.

Indsamling af data

For at kunne lave en sammenlignelig statistik bør EU's regeringer enten:

  • sammenligne alle de relevante oplysninger fra både politi og hospitaler,
  • kun bruge hospitalsjournaler eller
  • bruge politiregistre men justere tallene for eventuel underrapportering.

I 2014 begyndte EU-landene at indsamle data ved hjælp af standarddefinitionen. Den første statistik vil blive præsenteret i 2015.