Mobilitate și transporturi

Investiții

Promovarea investițiilor în siguranța rutieră este o parte esențială a Planului strategic de acțiune al UE privind siguranța rutieră. Există diverse soluții de finanțare, de exemplu prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, al fondurilor regionale și al împrumuturilor acordate de Banca Europeană de Investiții.

PLATFORMA PENTRU UN TRANSPORT MAI SIGUR

Platforma pentru un transport mai sigur – consiliere în materie de siguranță rutieră este o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții (BEI), lansată în martie 2019. Poate fi accesată prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiții și oferă servicii de consultanță pentru a încuraja utilizarea oportunităților de finanțare pentru proiectele care vizează îmbunătățirea siguranței rutiere. Platforma promovează siguranța rutieră ca domeniu de investiții și orientează și sprijină beneficiarii potențiali din sectorul public și privat.

Ce oferă Platforma?

Platforma pentru un transport mai sigur – consiliere în domeniul siguranței rutiere:

  • informează potențialii beneficiari cu privire la instrumentele de finanțare existente
  • oferă consiliere potențialilor beneficiari cu privire la instrumentele adecvate
  • oferă asistență tehnică personalizată
  • urmărește diferite programe și identifică noi necesități în materie de investiții în domeniul siguranței rutiere.
Cine poate beneficia?

Platforma pentru un transport mai sigur - consiliere în domeniul siguranței rutiere se adresează statelor membre UE, autorităților publice și promotorilor de proiecte din sectorul public și privat, printre care autorități rutiere naționale și regionale, autorități municipale, principalii furnizori de servicii de transport, proprietarii de parcuri de vehicule utilitare și autoritățile responsabile cu comunicarea și aplicarea legii.

Ce tipuri de proiecte sunt eligibile?

Promotorii de proiecte sunt încurajați să contacteze Platforma în legătură cu orice idee de proiect care vizează îmbunătățiri majore în materie de siguranță rutieră. Proiectele ar putea aborda, de exemplu:

  • îmbunătățirea tronsoanelor rutiere periculoase
  • ratingurile privind siguranța infrastructurii
  • măsuri pentru bicicliști și pietoni
  • sisteme automatizate pentru controlul vitezei
  • alte idei, cum ar fi instalarea pe scară largă a noilor tehnologii de siguranță a vehiculelor în parcurile de vehicule utilitare (de exemplu, sisteme avansate de frânare de urgență, sisteme de detectare a pietonilor și cicliștilor, asistență inteligentă pentru controlul vitezei) în cadrul achizițiilor publice sau ca program de post-echipare.

Contactați Platforma pentru un transport mai sigur – consiliere în domeniul siguranței rutiere