Liikenne ja liikkuminen

Investoinnit

Liikenneturvallisuusinvestointien edistäminen on keskeinen osa EU:n strategista liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmaa. Rahoitusta on saatavana muun muassa Verkkojen Eurooppa -välineen kautta, aluerahastoista ja Euroopan investointipankin lainojen muodossa.

TURVALLISEMPI LIIKENNE -FOORUMI

Turvallisempi liikenne -foorumin liikenneturvallisuusinvestointien neuvontapalvelu (STP Road Safety Advisory) on Euroopan komission ja Euroopan investointipankin (EIP) maaliskuussa 2019 käynnistämä yhteinen aloite. Tämä Euroopan investointineuvontakeskuksen portaalin kautta käytettävissä oleva palvelu tarjoaa neuvontaa tieliikenteen turvallisuuden parantamiseen tähtäävien hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Se edistää liikenneturvallisuuteen investoimista yhtenä liikenneinvestointien osa-alueena ja opastaa sekä julkisen että yksityisen sektorin hankkeiden toteuttajia.

Mitä palvelu tarjoaa?

Liikenneturvallisuusinvestointien neuvontapalvelu

  • antaa hankkeiden toteuttajille tietoa käytettävissä olevista rahoitusvälineistä
  • auttaa rahoituksen tarvitsijoita soveltuvien välineiden etsinnässä
  • tarjoaa räätälöityä teknistä apua
  • seuraa ohjelmia ja yksilöi lisäinvestointitarpeita liikenneturvallisuuden alalla.
Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Liikenneturvallisuusinvestointien neuvontapalvelu on suunnattu EU:n jäsenmaille, viranomaisille sekä julkisille ja yksityisille hankkeiden toteuttajille. Näitä ovat esimerkiksi kansalliset ja alueelliset tieviranomaiset, kaupunkien viranomaiset, suuret liikennepalvelujen tarjoajat, hyötyajoneuvokalustojen omistajat sekä viestinnästä ja valvonnasta vastaavat viranomaiset.

Millaisiin hankkeisiin voi hakea rahoitusta?

Palveluun voivat ottaa yhteyttä kaikki sellaisten suurten hankkeiden toteuttajat, joiden tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta. Hankkeiden kohteena voivat olla esimerkiksi

  • vaarallisten tieosuuksien parantaminen
  • infrastruktuurin turvallisuusluokitukset
  • pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuuden parantaminen
  • automatisoidut nopeusvalvontajärjestelmät
  • uusien ajoneuvoturvallisuustekniikoiden laajamittainen asentaminen hyötyajoneuvoihin (esimerkiksi kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden havainnointijärjestelmät, älykkäät nopeusavustimet) julkisten hankintojen kautta tai jälkiasennusohjelmien yhteydessä.

Ota yhteyttä liikenneturvallisuusinvestointien neuvontapalveluun