Mobilita a doprava

Investice

Klíčovou součástí strategického akčního plánu EU pro bezpečnost silničního provozu jsou investice do této oblasti. Za tím účelem existují různé formy financování – například prostřednictvím tzv. Nástroje pro propojení Evropy, regionálních fondů či půjček od Evropské investiční banky.

PLATFORMA PRO BEZPEČNĚJŠÍ DOPRAVU

Platforma pro bezpečnější dopravu – poradní výbor pro bezpečnost silničního provozu je společná iniciativa Evropské komise a Evropské investiční banky (EIB), která byla zahájena v březnu 2019. Je přístupná prostřednictvím Evropského centra pro investiční poradenství a potenciálním zájemcům z veřejného i soukromého sektoru nabízí poradenské služby ohledně financování projektů, které zvyšují bezpečnost silničního provozu.

Co platforma nabízí?

Platforma:

  • zlepšuje informovanost o stávajících nástrojích financování mezi potenciálními zájemci
  • nabízí potenciálním zájemcům poradenství ohledně vhodných nástrojů
  • poskytuje individualizovanou technickou pomoc
  • sleduje i jiné programy a zjišťuje další investiční potřeby v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Kdo může tento nástroj využít?

Platforma je určena veřejným orgánům z členských států EU a veřejným i soukromým navrhovatelům projektů. Jedná se například o celostátní či regionální orgány zabývající se bezpečností silničního provozu, městské orgány, poskytovatele silniční dopravy, vlastníky komerčních vozových parků nebo orgány odpovědné za komunikaci a vymáhání práva.

Na jaké druhy projektů lze nástroj využít?

Zájemci by se měli na platformu obracet s projekty na zlepšení bezpečnosti silničního provozu velkého rozsahu. Projekty by se například mohly týkat:

  • vylepšení nebezpečných úseků silnic
  • hodnocení bezpečnosti infrastruktury
  • opatření ve prospěch cyklistů a chodců
  • automatizovaných systémů měření rychlosti
  • dalších oblastí – například rozsáhlé instalace nových bezpečnostních technologií ve vozových parcích užitkových vozidel (například vyspělé systémy nouzového brzdění, systémy detekce chodců a cyklistů, inteligentní omezovače rychlosti) v rámci zadávání veřejných zakázek nebo jako program dodatečného vybavení vozidel

Obraťte se na platformu pro bezpečnější dopravu – poradní výbor pro bezpečnost silničního provozu