Mobilitate și transporturi

Infrastructură

Drmuri

Autorităţile naţionale (sau regionale ori locale) gestionează drumurile publice. De asemenea, UE oferă finanţare prin fondurile de dezvoltare regională, Banca Europeană de Investiţii şi reţelele transeuropene.

Reţelele transeuropene

În UE, majoritatea reţelelor rutiere au fost elaborate dintr-o perspectivă naţională. Obiectivul reţelelor transeuropene este de a dezvolta o reţea de transport care să faciliteze circulaţia bunurilor şi persoanelor între ţările din UE.

Până în 2020, reţeaua ar urma să acopere 90 000 de km de autostradă şi şosele de înaltă calitate.

Inspecţia drumurilor

UE va fi implicată în controlul siguranţei pe şoselele din cadrul TEN prin efectuarea de auditări în momentul elaborării poiectului şi prin derularea de inspecţii periodice.

De asemenea, UE a finanţat proiecte referitoare la inspecţii şi audit, cum ar fi RIPCORD-ISEREST, care a analizat diferite metode prin care inginerii să poată realiza inspecţii pentru garantarea siguranţei drumurilor. Rezultatul a fost elaborarea de recomandări pentru cele mai bune practici privind controlul siguranţei drumurilor.

De asemenea, a elaborat un manual pentru formarea inspectorilor de drumuri din UE, prin proiectul EURO-AUDITS. Această formare a devenit o necesitate dată fiind existenţa unei noi legislaţii europene care prevede inspectarea tuturor reţelelor rutiere din toate ţările UE, inclusiv cele în care, în mod obişnuit, nu se practică des astfel de controale.

Tuneluri

Accidentele care se produc în tuneluri pot fi deosebit de grave. În mare parte, infrastructura tunelurilor este veche şi nu a fost proiectată pentru volume mari de trafic.

Legislaţia europeană prevede cerinţe minime de siguranţă pentru tuneluri, printre care măsuri care să evite accidentele mortale.

Până în 2019, peste 1300 de km de infrastructură vor fi reabilitate pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de siguranţă.

Proiectul SAFE-T, finanţat de UE, a propus soluţii privind cele mai bune practici pentru a preveni accidentele în tuneluri.