Mobilumas ir transportas

Infrastruktūra

Keliai

Kelius tvarko valstybinės (arba regioninės ar vietos) valdžios įstaigos. Bet lėšų geresniems keliams per regioninės plėtros fondus, Europos investicijų banką ir transeuropinius tinklus skiria ir ES.

Transeuropiniai tinklai (TEN)

Dauguma kelių ES buvo nutiesta orientuojantis į nacionalinius interesus. Transeuropinio transporto tinklo tikslas yra sukurti tokį transporto tinklą, kuris sudarytų geresnes sąlygas prekių ir žmonių srautams tarp ES šalių.

Tokį tinklą iki 2020 m. turėtų sudaryti 90 000 km greitkelių ir kitų aukštos kokybės kelių.

Kelių tikrinimas

Laikui bėgant ES įgis transeuropiniams tinklams priklausančių kelių saugos valdymo funkcijų – ji atliks saugos auditą tinklo projektavimo etape ir tolesnius reguliarius patikrinimus.

Ji taip pat finansavo kai kuriuos tikrinimo ir audito projektus, pvz., RIPCORD-ISEREST, per kurį nagrinėti įvairūs būdai, kaip inžinieriams atlikti kelių saugos patikras. Įgyvendinus projektą, parengtos kelių saugos patikrų geriausios darbo tvarkos rekomendacijos.

ES parengė ir ES kelių saugos auditorių rengimo programą – tai atlikta įvykdžius projektą EURO-AUDITS. Auditorių rengimas tapo būtinas dėl naujų ES teisės aktų, kuriuose reikalaujama atlikti visų kelių tinklų visose ES šalyse auditą. Jis turi būti atliktas net ir nedaug tokio audito patirties turinčiose šalyse.

Tuneliai

Tuneliuose gali įvykti labai rimtų eismo nelaimių. Daugelis tunelių yra seni ir nepritaikyti intensyviam eismui.

ES teisės aktais nustatyti minimalūs tunelių saugos reikalavimai, įskaitant priemones, skirtas užtikrinti, kad nelaimės atveju jie netaptų mirtinais spąstais.

Iki 2019 m. daugiau kaip 1300 km pagrindiniuose keliuose esančių tunelių bus atnaujinta, užtikrinant griežčiausius saugos standartus.

Vykdant ES finansuotą projektą SAFE-T, pasiūlyta geriausios praktikos pavyzdžių, kaip užkirsti kelią eismo nelaimėms tuneliuose.