Mobilitás és közlekedés

Infrastruktúra

Utak

Az útgazdálkodás a tagállamokban működő országos (illetve regionális vagy helyi) hatóságok feladata. Ennek ellenére az Európai Unió pénzügyi támogatást biztosít az európai utak minőségének javítására. A finanszírozás az uniós regionális fejlesztési alapok, az Európai Beruházási Bank és a transzeurópai hálózatok révén valósul meg.

Transzeurópai hálózatok

Az Európai Unióban a legtöbb úthálózat kiépítését tagállami szempontok határozták meg. A transzeurópai közlekedési hálózat az EU-tagállamok között hivatott megkönnyíteni a személyközlekedést és az áruszállítást.

A hálózatot 2020-ban a tervek szerint 90 000 km hosszúságú autópálya és jó minőségű közút alkotja majd.

Útbiztonság

Az Európai Unió a tervezési szakaszban biztonsági vizsgálatok, a hálózat kiépítését követően pedig rendszeres biztonsági ellenőrzések révén tölt majd be szerepet a transzeurópai hálózatokhoz tartozó utak biztonságos működtetésében.

Ezenfelül az EU finanszírozást biztosít olyan projektek számára, melyek az utak biztonsági ellenőrzésével és vizsgálatával foglalkoznak. Közöttük említhető a RIPCORD-ISEREST projekt, mely azt tekintette át, hogyan végezhetnek a mérnökök útbiztonsági ellenőrzéseket. A projekt munkatársai ajánlásokat fogalmaztak meg azt illetően, milyen módszereket érdemes követni az útbiztonsági ellenőrzések során.

Az EURO-AUDITS projekt keretében pedig sor került az uniós útbiztonsági ellenőrök részére biztosítandó képzés tantervének kidolgozására. A képzés azok miatt az új uniós jogszabályok miatt vált szükségessé, amelyek az EU-tagállamok mindegyikében kötelezővé teszik az úthálózatok ellenőrzését, így azokban is, melyek kevés tapasztalattal rendelkeznek e területen.

Alagutak

Az alagutakban bekövetkező balesetek rendkívül súlyos következményekkel járhatnak. Sok alagút régi építésű, és nem alkalmas arra, hogy nagy forgalom haladjon át rajta.

Az uniós jogszabályok biztonsági minimumkövetelményeket fogalmaznak meg az alagutak vonatkozásában. Az intézkedések többek között azt a célt szolgálják, hogy az alagutak balesetek esetén ne váljanak halálcsapdává.

2019-re több mint 1300 km hosszú szakaszon kerül majd sor a legfontosabb közúti alagutak felújítására annak érdekében, hogy azok a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfeleljenek.

Az Unió által finanszírozott SAFE-T projekt munkatársai javaslatokat dolgoztak ki azt illetően, mely módszerek szolgálják legjobban az alagutakban bekövetkező balesetek megelőzését.