Mobilitet og Transport

Infrastruktur

Veje

Vejene forvaltes af de nationale (eller regionale eller lokale) myndigheder. EU giver dog støtte til bedre veje gennem sine regionale udviklingsfonde, Den Europæiske Investeringsbank og de transeuropæiske net.

Transeuropæiske net (TEN)

De fleste vejnet i EU er udviklet efter landets egne behov. Målet med de transeuropæiske net er et opbygge et transportnet, som kan lette strømmen af varer og personer mellem EU-landene.

Nettet skal omfatte 90 000 km motorveje og landeveje af høj standard inden 2020.

Vejinspektion

EU får med tiden en rolle i sikkerhedsforvaltningen af de veje, der tilhører TEN, gennem sikkerhedsrevision i anlægningsfasen og regelmæssige sikkerhedsinspektioner af nettet.

EU har også finansieret projekter om inspektion og revision, f.eks. RIPCORD-ISEREST, der undersøgte forskellige metoder til gennemførelse af trafiksikkerhedsinspektioner. Det førte til henstillinger om bedste praksis ved inspektioner.

EU har også udarbejdet et pensum for uddannelse af trafiksikkerhedsrevisorer som led i projektet EURO-AUDITS. Uddannelsen blev nødvendig, fordi ny EU-lovgivning kræver revision af alle vejnet i samtlige EU-lande, også dem, der ikke har mange erfaringer med den type revisioner.

Tunneler

Ulykker kan være meget alvorlige, når de sker i tunneler. Mange tunneler er gamle og ikke beregnet til den intense trafik.

EU-lovgivningen fastsætter minimumssikkerhedskrav for tunneler, herunder foranstaltninger, der skal forhindre, at de bliver til dødsfælder ved ulykker.

Inden 2019 vil mere end 1 300 km vejtunneler være blevet forbedret, så de overholder de højeste sikkerhedsnormer.

Det EU-støttede projekt SAFE-T foreslog bedste praksis for at forebygge ulykker i tunneler.