Mobilita a doprava

Infrastruktura

Silnice

Za správu silnic odpovídají orgány jednotlivých členských zemí (a to na centrální, místní nebo regionální úrovni). Evropská unie však poskytuje na zlepšení stavu silnic finanční prostředky z fondů pro regionální rozvoj a prostřednictvím Evropské investiční banky a transevropských sítí.

Transevropské sítě (TEN)

Většina silničních sítí v Unii vznikla s ohledem na potřeby jednotlivých zemí. Cílem transevropské dopravní sítě je vytvořit takovou dopravní síť, která by usnadnila pohyb zboží i lidí mezi členskými státy Unie.

Do roku 2020 má tato síť zahrnovat 90 000 km dálnic a kvalitních silnic.

Kontrola stavu silnic

Evropská unie bude do budoucna hrát roli při řízení bezpečnosti silnic, jež patří do sítě TEN, a to prostřednictvím auditů ve stádiu projektování a prostřednictvím pravidelných bezpečnostních kontrol sítě.

EU také financovala projekty týkající se kontroly a auditu, jako je třeba RIPCORD-ISEREST, který zkoumal různé způsoby, jakými mohou inženýři provádět kontrolu bezpečnosti silnic. Z tohoto projektu vzešla doporučení ohledně osvědčených postupů v této oblasti.

V rámci projektu EURO-AUDITS připravila Unie studijní program na přípravu evropských auditorů bezpečnosti silnic. Tato odborná příprava je nezbytná kvůli novým předpisům EU, které vyžadují audity všech silničních sítí ve všech zemích Unie, včetně těch, které mají s podobnými audity málo zkušeností.

Tunely

Nehody, které se stanou v tunelech, mohou mít velmi vážné následky. Mnoho tunelů je starých a neodpovídá zvýšenému provozu.

Právní předpisy EU stanovují minimální bezpečnostní požadavky na tunely, včetně opatření, která mají zabránit tomu, aby se z nich při nehodách staly smrtící pasti.

Do roku 2019 by mělo být zmodernizováno více než 1 300 km tunelů na hlavních tazích, tak aby splňovaly nejvyšší požadavky na bezpečnost.

V rámci projektu SAFE-T, financovaného z EU, byly formulovány osvědčené postupy, které zabraňují nehodám v tunelech.