Мобилност и транспорт

Инфраструктура

Пътища

Пътищата се управляват от националните (или регионални или местни) власти. Въпреки това ЕС предоставя финансиране за подобряване на пътищата чрез фондовете за регионално развитие, Европейската инвестиционна банка и трансевропейските мрежи.

Трансевропейски мрежи (TEN)

Развитието на повечето мрежи от пътища в ЕС е ставало от национална гледна точка. Целта на Трансевропейската транспортна мрежа е изграждане на транспортна мрежа, която може да улесни потока от стоки и хора между държавите от ЕС.

Предвидено е мрежата да обхваща 90 000 км магистрали и висококласни пътища до 2020 г.

Проверка на пътищата

В крайна сметка ЕС ще играе роля в управлението на безопасността на пътищата, принадлежащи на TEN, чрез проверки за безопасност във фаза проектиране и редовни проверки на безопасността на мрежата.

Той финансира също проекти за инспекция и проверки като RIPCORD-ISEREST, който проучи различни начини, по които инженерите могат да извършват проверки за безопасната експлоатация на пътищата. Проектът доведе до препоръки за добри практики при проверките за пътна безопасност.

Той разработи и програма за обучение на проверители на пътната безопасност чрез проекта EURO-AUDITS. Това обучение стана необходимо заради нови закони на ЕС, изискващи проверки на всички пътни мрежи в държавите-членки, включително и тези с малко опит в подобни проверки.

Тунели

Инцидентите в тунели могат да бъдат много сериозни. Много от тунелите са стари и не са предназначени за натоварено движение.

Правото на ЕС определя минимални изисквания за безопасност в тунелите, включително мерки, предотвратяващи превръщането им в смъртоносни капани при инцидент.

До 2019 г. повече от 1300 км тунели по основни пътища ще трябва да бъдат модернизирани, за да отговарят на най-високите стандарти за безопасност.

Финансираният от ЕС проект SAFE-T предложи добри практики за решения за предотвратяване на инциденти в тунели.