Transport och rörlighet

Tunnlar

Genom EU:s minimikrav för säkerhet i tunnlar säkerställer man att tunnlar har lämplig kapacitet för trafikvolymen och är utrustade med nödutgångar så att de inte blir dödsfällor vid en olycka.

Olyckor som inträffar i tunnlar kan få mycket allvarliga följder. Många tunnlar är gamla och inte byggda för stora trafikvolymer.

I EU-lagstiftningen finns minimikrav för säkerheten i tunnlar, t.ex. åtgärder för att se till att de inte blir dödsfällor vid en olycka.

År 2019 ska drygt 130 mil viktiga vägtunnlar ha moderniserats, så att de motsvarar de högsta säkerhetsnormerna.

Det EU-finansierade Safe-T-projektet har presenterat exempel på goda lösningar hur man kan förhindra olyckor i tunnlar.