Mobilnost in promet

Predori

Minimalne varnostne zahteve EU za predore zagotavljajo, da ti ustrezajo količini prometa in imajo izhode v sili, da ne bi v primeru nesreče postali smrtna past.

V predorih se lahko zgodijo zelo hude prometne nesreče. Mnogi predori so stari in neprimerni za povečan promet.

Predpisi EU določajo najmanjše varnostne zahteve za predore, vključno z ukrepi, ki naj bi preprečili, da bi predori ob nesrečah postali smrtno nevarna past.

Do leta 2019 bodo obnovili 1 300 km pomembnejših cestnih predorov, ki bodo tako izpolnjevali najvišje varnostne standarde.

Projekt SAFE-T, ki ga financira EU, je predlagal najboljše rešitve za preprečevanje nesreč v predorih.