Mobilita a doprava

Tunely

Minimálne bezpečnostné požiadavky EÚ na tunely zabezpečujú, že tunely sú vhodné na danú intenzitu dopravy a majú núdzové východy, aby sa z nich v prípade nehody nestala smrtiaca pasca.

Nehody v tuneloch môžu mať veľmi vážne následky. Veľa tunelov je starých a neboli stavané na vysokú intenzitu dopravy.

EÚ sa dohodla na právnych predpisoch, ktoré ustanovujú minimálne bezpečnostné štandardy pre tunely vrátane opatrení ako predchádzať tomu, aby sa z tunelov stali v prípade nehody smrteľné pasce.

Do roku 2019 bude potrebné upraviť viac ako 1 300 km nosných cestných tunelov , aby splnili vyššie bezpečnostné nároky.

V rámci projektu SAFE-T financovaného EÚ sa navrhli riešenia odvodené z osvedčených postupov o tom, ako predchádzať nehodám v tuneloch.