Mobilność i transport

Tunele

Minimalne wymagania bezpieczeństwa określone przez UE dla tuneli zapewniają, że są one dostosowane do natężenia ruchu i wyposażone w drogi ewakuacyjne, aby nie stały się śmiertelną pułapką w razie wypadku.

Wypadki, które mają miejsce w tunelach mogą być bardzo poważne. Wiele tuneli jest starych i nie były one przewidziane dla dużego natężenia ruchu. Ustawodawstwo UE określa minimum wymagań bezpieczeństwa dla tuneli, łącznie z zapewnieniem środków zapobiegających wystąpienie katastrofy w wyniku wypadku. Do roku 2019 nastąpi przebudowa przeszło 1300 km głównych tuneli drogowych, aby spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa.

W ramach projektu SAFE-T zaproponowano najlepsze praktyczne rozwiązania służące zapobieganiu wypadków w tunelach.