Mobiliteit en vervoer

Tunnels

De Europese minimumnormen inzake veiligheid van tunnels garanderen dat ze geschikt zijn voor het verkeersvolume en dat er nooduitgangen zijn om te voorkomen dat ze bij een ongeluk een dodelijke valstrik worden.

Ongevallen in tunnels zijn extra gevaarlijk. Veel tunnels zijn oud en niet meer berekend op het drukke verkeer van nu.

De EU heeft wettelijke minimumeisen voor tunnels goedgekeurd, zoals verplichte vluchtroutes voor noodgevallen.

Tegen 2019 zal meer dan 1300 km tunnel gemoderniseerd zijn en voldoen aan de strengste veiligheidsnormen.

Bij het project SAFE-T, dat door de EU werd gefinancierd, zijn oplossingen bedacht om ongevallen in tunnels te voorkomen.