Mobilitāte un transports

Tuneļi

ES obligātās drošības prasības tuneļiem garantē, ka tie ir piemēroti satiksmes plūsmai un ka tiem ir avārijas izejas, lai tad, ja noticis negadījums, no tuneļa varētu bez grūtībām izkļūt.

Tuneļos satiksmes negadījumi var būt ļoti bīstami. Daudzi tuneļi ir būvēti sen un nav piemēroti intensīvai satiksmes plūsmai.

ES tiesību aktos ir noteikti obligātie drošības standarti tuneļiem. To vidū ir līdzekļi, lai novērstu tuneļa bloķēšanu pēc negadījuma.

Līdz 2019. gadam tiks modernizēti vairāk nekā 1300 km tuneļu uz galvenajiem satiksmes ceļiem, lai ievērotu visaugstākos drošības standartus.

ES finansētajā projektā “SAFE-T” tika apkopoti labākie risinājumi, kā novērst nelaimes gadījumus tuneļos.