Mobilumas ir transportas

Tuneliai

ES minimalūs tunelių saugos reikalavimai užtikrina, kad tuneliai yra tinkami pagal transporto srautų intensyvumą ir juose yra avariniai išėjimai, kad nelaimingo atsitikimo atveju tuneliai netaptų mirtinais spąstais.

Tuneliuose gali įvykti labai rimtų eismo nelaimių. Daugelis tunelių yra seni ir nepritaikyti intensyviam eismui.

ES teisės aktais nustatyti minimalūs tunelių saugos reikalavimai, įskaitant priemones, skirtas užtikrinti, kad nelaimės atveju jie netaptų mirtinais spąstais.

Iki 2019 m. daugiau kaip 1300 km pagrindiniuose keliuose esančių tunelių bus atnaujinta, užtikrinant griežčiausius saugos standartus.

Vykdant ES finansuotą projektą SAFE-T, pasiūlyta geriausios praktikos pavyzdžių, kaip užkirsti kelią eismo nelaimėms tuneliuose.