Mobilitás és közlekedés

Alagutak

Az EU alagutakkal szemben támasztott minimális biztonsági követelményei biztosítják, hogy az alagutak a forgalom nagyságának megfelelnek és el vannak látva vészkijáratokkal, hogy egy balesetnél ne váljanak halálos csapdává.

Az alagutakban bekövetkező balesetek rendkívül súlyos következményekkel járhatnak. Sok alagút régi építésű, és nem alkalmas arra, hogy nagy forgalom haladjon át rajta.

Az uniós jogszabályok biztonsági minimumkövetelményeket fogalmaznak meg az alagutak vonatkozásában. Az intézkedések többek között azt a célt szolgálják, hogy az alagutak balesetek esetén ne váljanak halálcsapdává.

2019-re több mint 1300 km hosszú szakaszon kerül majd sor a legfontosabb közúti alagutak felújítására annak érdekében, hogy azok a legszigorúbb biztonsági előírásoknak is megfeleljenek.

Az Unió által finanszírozott SAFE-T projekt munkatársai javaslatokat dolgoztak ki azt illetően, mely módszerek szolgálják legjobban az alagutakban bekövetkező balesetek megelőzését.