Liikenne ja liikkuminen

Tunnelit

EU:n vähimmäisvaatimukset tunneleille varmistavat, että tunnelit soveltuvat niiden kautta kulkevan liikenteen määrille ja että tunneleissa on hätäuloskäynnit, jotka estävät tunneleita muodostumasta kuolemanloukuiksi onnettomuustilanteissa.

Tunneleissa tapahtuvat onnettomuudet voivat olla hyvin vaarallisia. Monet tunnelit ovat vanhoja, eikä niitä ole suunniteltu suuria liikennemääriä varten.

EU-lainsäädännössä säädetään tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Niihin sisältyy myös toimia, jotka estävät tunneleiden muuttumisen kuolemanloukuiksi onnettomuuden sattuessa.

Vuoteen 2019 mennessä kunnostetaan yli 1 300 kilometriä pääteiden tunneleita niin, että ne täyttävät korkeimmat turvallisuusstandardit.

EU-rahoitteisessa SAFE-T-hankkeessa ehdotettiin toimintamalleja tunnelionnettomuuksien estämiseksi.