Liikuvus ja transport

Tunnels

ELi minimaalsed ohutusnõuded tunnelitele tagavad nende piisavuse vastavale liiklushulgale ja varuväljapääsude olemasolu, mis väldib õnnetuse korral tunnelite surmalõksuks muutumist.

Tunnelites aset leidvad õnnetused võivad olla väga tõsiste tagajärgedega. Paljud tunnelid on vanad ja mitte kavandatud suure liiklusmahu jaoks.

ELi õigusaktidega sätestatakse tunnelite ohutusnõuded, sealhulgas ka meetmed, mis aitavad liiklusõnnetuste korral ära hoia nende muutumist surmalõksudeks.

2019. aastaks tuleb uuendada üle 1 300 km peamisi maanteetunneleid, et viia need vastavusse kõrgeimate ohutusstandarditega.

ELi poolt rahastatava projekti SAFE-T raames tehti ettepanekud parimate lahenduste kohta, mis aitaksid ennetada tunnelites toimuvaid liiklusõnnetusi.