Mobilitet og Transport

Tunneler

EU’s mindstekrav til sikkerheden i tunneller sikrer, at tunnellerne har en tilstrækkelig kapacitet til trafikmængden samt at der er etableret nødudgange, der forhindrer, at tunnellerne bliver til dødsfælder i tilfælde af trafikuheld.

Ulykker kan være meget alvorlige, når de sker i tunneler. Mange tunneler er gamle og ikke beregnet til den intense trafik.

EU-lovgivningen fastsætter minimumssikkerhedskrav for tunneler, herunder foranstaltninger, der skal forhindre, at de bliver til dødsfælder ved ulykker.

Inden 2019 vil mere end 1 300 km vejtunneler være blevet forbedret, så de overholder de højeste sikkerhedsnormer.

Det EU-støttede projekt SAFE-T foreslog bedste praksis for at forebygge ulykker i tunneler.