Mobilita a doprava

Tunely

Minimální bezpečnostní požadavky EU na tunely zajišťují, aby tunely odpovídaly objemu dopravy a aby měly únikové východy. Tak se v případě nehody nestanou smrtelnou pastí.

Nehody, které se stanou v tunelech, mohou mít velmi vážné následky. Mnoho tunelů je starých a neodpovídá zvýšenému provozu.

Právní předpisy EU stanovují minimální bezpečnostní požadavky na tunely, včetně opatření, která mají zabránit tomu, aby se z nich při nehodách staly smrtící pasti.

Do roku 2019 by mělo být zmodernizováno více než 1 300 km tunelů na hlavních tazích, tak aby splňovaly nejvyšší požadavky na bezpečnost.

V rámci projektu SAFE-T, financovaného z EU, byly formulovány osvědčené postupy, které zabraňují nehodám v tunelech.