Мобилност и транспорт

Тунели

Минималните изисквания за безопасност на тунелите на ЕС осигуряват тяхната надеждност по отношение на обема на трафика и изходи при спешни случаи с цел предотвратяване на смъртни капани при наличието на инцидент.

Инцидентите в тунели могат да бъдат много сериозни. Много от тунелите са стари и не са предназначени за натоварено движение.

Правото на ЕС определя минимални изисквания за безопасност в тунелите, включително мерки, предотвратяващи превръщането им в смъртоносни капани при инцидент.

До 2019 г. повече от 1300 км тунели по основни пътища ще трябва да бъдат модернизирани, за да отговарят на най-високите стандарти за безопасност.

Финансираният от ЕС проект SAFE-T предложи добри практики за решения за предотвратяване на инциденти в тунели.