Transport och rörlighet

Transeuropeiska nät

EU siktar till att underlätta gods- och persontrafik mellan EU-länderna genom att länka samman de nationella vägnäten. EU kommer omsider att ha ansvar för säkerhetsrevisionerna av det nya nätet.

De flesta vägnät i EU har vuxit fram utifrån nationella behov. Målet för det transeuropeiska transportnätet är att bygga ett transportnät som underlättar gods- och persontrafik mellan EU-länderna.

Nätet ska omfatta 9 000 mil motorväg och bra vägar år 2020.

EU kommer så småningom att delta i säkerhetsarbetet med vägarna i det transeuropeiska nätet i form av säkerhetsrevisioner på projektstadiet och regelbundna säkerhetsinspektioner av vägnätet.

EU finansierar också projekt om inspektioner och revisioner, exempelvis Ripcord-Iserest, där man undersökte olika sätt för ingenjörer att kontrollera vägsäkerheten. Det mynnade ut i rekommendationer med bästa praxis för trafiksäkerhetsinspektioner.

Inom projektet Euro-audits har man utarbetat en kursplan för dem som ska utföra säkerhetsrevisioner i EU. Det har blivit nödvändigt med sådana kurser, eftersom revisioner av alla nya vägnät i medlemsländerna numera är ett krav enligt EU:s regler. I vissa länder hade man liten erfarenhet av sådana revisioner.