Mobilnost in promet

Vseevropska omrežja

EU namerava s povezovanjem nacionalnih cestnih omrežij olajšati pretok blaga in oseb med državami EU. Sčasoma bo postala pristojna za presojo varnosti novega omrežja.

Večino cestnih omrežij v EU so zgradile države same. Cilj vseevropskega prometnega omrežja je zgraditi prometno omrežje, ki bo sprostilo promet blaga in ljudi med državami EU.

Omrežje naj bi do leta 2020 obsegalo 90 000 km avtocest in visokokakovostnih cest.

EU bo pri upravljanju vseevropskega prometnega omrežja preverjala varnost cest na stopnji načrtovanja in opravljala redni inšpekcijski nadzor omrežja.

EU je financirala projekte inšpekcije in revizije, denimo projekt RIPCORD-ISEREST o različnih načinih preverjanja varnosti cest. Na voljo so tudi priporočila za najboljšo prakso pri nadzoru varnosti cest.

S projektom EURO-AUDITS je EU pripravila program za usposabljanje inšpektorjev za varnost v cestnem prometu. Usposabljanje je nujno, ker zakonodaja EU zahteva pregled vsega cestnega omrežja v vseh državah EU, tudi v tistih, ki imajo malo izkušenj s takimi pregledi.