Mobilitate și transporturi

Reţelele transeuropene

UE îşi propune să faciliteze fluxul de bunuri şi de persoane între ţările UE prin realizarea unor legături între reţelele naţionale de drumuri. Există posibilitatea ca ulterior să-şi asume responsabilitatea pentru auditurile privitoare la siguranţa noii reţele.

În UE, majoritatea reţelelor rutiere au fost elaborate dintr-o perspectivă naţională. Obiectivul reţelelor transeuropene este de a dezvolta o reţea de transport care să faciliteze circulaţia bunurilor şi persoanelor între ţările din UE.

Până în 2020, reţeaua ar urma să acopere 90 000 de km de autostradă şi şosele de înaltă calitate.

UE va fi implicată în controlul siguranţei pe şoselele din cadrul TEN prin efectuarea de auditări în momentul elaborării poiectului şi prin derularea de inspecţii periodice.

De asemenea, UE a finanţat proiecte referitoare la inspecţii şi audit, cum ar fi RIPCORD-ISEREST, care a analizat diferite metode prin care inginerii să poată realiza inspecţii pentru garantarea siguranţei drumurilor. Rezultatul a fost elaborarea de recomandări pentru cele mai bune practici privind controlul siguranţei drumurilor.

De asemenea, a elaborat un manual pentru formarea inspectorilor de drumuri din UE, prin proiectul EURO-AUDITS. Această formare a devenit o necesitate dată fiind existenţa unei noi legislaţii europene care prevede inspectarea tuturor reţelelor rutiere din toate ţările UE, inclusiv cele în care, în mod obişnuit, nu se practică des astfel de controale.